Meten is weten

Hoe kun je doelgericht aan leesbevordering en informatievaardigheden werken? De Monitor BoekStart in de kinderopvang en de Monitor de Bibliotheek op school brengen de opbrengst van de samenwerking tussen kinderdagopvang, school en bibliotheek in beeld. Door elk jaar de monitor uit te voeren, ontstaat een helder beeld van de veranderingen bij kinderen, leerlingen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten en ouders. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen en informatievaardigheden.

Lees meer

  • BoekStart

    Inloggen voor BoekStartcoördinatoren
    en voorleescoördinatoren

    Naar de pagina's:

    Beheer Rapportage

    Planning komende meting:

    Download

    Aanmelden van een nieuwe
    bibliotheek BoekStart
    Meld aan

  • Primair onderwijs

    Inloggen voor monitorcoördinatoren
    en lees- en mediaconsulenten

    Naar de pagina's:

    Beheer Rapportage

    Planning komende meting:

    Download

    Aanmelden van een nieuwe bibliotheek
    voor het Primair onderwijs
    Meld aan

  • Voortgezet onderwijs

    Inloggen voor monitorcoördinatoren
    en lees- en mediaconsulenten

    Naar de pagina's:

    Beheer Rapportage

    Planning komende meting:

    Download

    Aanmelden van een nieuwe bibliotheek
    voor het Voortgezet onderwijs
    Meld aan